Ballinabrackey 0 0 St. Michaels/Nobber
Sunday October 6th 2019
U-15 FL in Ballinabrackey
U-15 boys FL